Politikalarımız

Misyonumuz

Otomotiv sektöründe müşterilerimizin, çalışanlarımızın, toplumun ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetini sağlayarak güvenilir, verimli ve fark yaratan lider firma olmaktır.

Vizyonumuz

Sürekli gelişen otomotiv endüstrisinde daha güvenli, hafif, otonom, ve yeni enerji kaynaklarıyla çalışan ürün gruplarında ana sanayiler tarafından tercih edilen firma olmak.

Değerlerimiz


Kalite Pokitikamız

Beyçelik Gestamp olarak sürdürülebilir, ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarımızı korurken müşteri odaklılığımızla ve yaşam süreleri boyunca ürün kalitemizle en tanınmış otomotiv tedarikçisi olmak istiyoruz.

Otomotiv sektöründe teknolojik yeniliklerin en önünde yer almak için yenilikçi tasarlanmış ürünleri ve trend belirleyici teknolojileri araştırmak ve geliştirmek amacıyla her türlü çabayı gösteriyoruz. Enerji tüketimini ve çevresel etkiyi azaltmak için giderek daha güvenli ve hafif taşıtların üretilmesine olanak sağlamayı hedefliyoruz.

Sıfır hata stratejimize ek olarak "Risk yönetimine dayalı önleyici kaliteye odaklanıp" ürünlerimizi, proseslerimizi ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek, kalitede müşterilerimize ölçüt olmak için çabalıyoruz. Örnek tüzel kişilik olarak ürünlerimiz, çalışanlarımız, çevremiz ve uygulanabilir gerekliliklere cevap veren aksiyonlarımızdan etkilenen herkesin sorumluluğunu üstlenmekteyiz.

Aşağıdaki değerler, şirket stratejimiz ile topluma taahhütümüzü temsil etmektedir;


Çevre ve Enerji Politikamız

Çevre sorumluluğu bilinciyle, toplum ve paydaşlarımızla iletişim içerisinde, organizasyonu tanımlı, çevre ve enerjiyle  ilgili yasal ve diğer şartlara uygun, mümkün olan en iyi teknolojileri de kullanarak, proseslerimizin çevre etkilerini kontrol altında tutup kirlenmeyi önleyen ve sürekli gelişen sistemimizle, çevre korumayı ürün kalitesi ve ekonomisi ile eşdeğer uygularız.Ürün, hizmet, tedarik ve tasarım faaliyetlerimizle ilgili yeni veya geliştirilmiş teknolojileri kullanarak etkinliklerimizden kaynaklanan enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını kontrol altına almak ve azaltmak için dönemsel hedefler koyarken, Bu hedefler çerçevesinde; İklim değişikliği bilinciyle Enerji verimliliğinin sürekli iyileştirmeyi sağlamayı ve ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve kaynakları sağlayarak takip etmeyi; taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İnsan kaynaklarında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaralanma ve sağlık bozulmasının önlenmesini hedefleriz. Bu alanda tüm ulusal yasal ve diğer yükümlülüklerimizi karşılarken performansımızı sürekli geliştirmek için;


İnsan Kaynakları Politikamız

Hedefimiz, şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri oluşturmak ve bunları uygulamaktır.

İnsan odaklı, çalışana saygulı, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren, çalışan memnuniyetini hedefleyen süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak amacıyla çalışırız.

Laboratuvar Politikamız

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ölçüm, kontrol, test, doğrulama ve kalibrasyon işlemlerinde, müşteri istekleri doğrultusunda, mesleki ve teknik uygulama esasları çerçevesinde, izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanılarak, ulusal ve uluslararası standartlara göre uyumlu, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunarız. Güvenilir sonuçlar verebilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygular, yeni güncel yönetmelik ve standartlara uyum sağlarız.

Laboratuvar standartlarının şartlarını bilen ve uygulayn, dökümantasyonu doğru kullanan, uzman ve güvenilir personel ile hizmet veririz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, iş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, şirkete ait ve korumakla yükümlü olduğu için üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmeterin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.

TSE TS_18001 Q1 SGS
WCM
Çelikform Gestamp Otomotiv A.Ş. WCM kapsamında üretim yapmaktadır.
Işıktepe Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde. No:1 Nilüfer / BURSA / TÜRKİYE


Çelikform Gestamp Otomotiv A.Ş.

Faik Çelik Holding    Gestamp


Bilgi Toplumu Hizmetleri